Çözümler Cpanel Teknik VPS WHM / Cpanel

MYSQL MARİADB STRICT MODE Kapatmak

Mysql 5.7 sürümünde Strict Mode kapatmak isteyebilirsiniz. Genellikle cPanel deki mysql upgrade durumlarında veya yükseltmelerde veya script taleplerinde bu işlem gerekebiliyor.

  1. YÖNTEM ::::::::::

Aşağıdaki komut ssh üzerinden yürütün;

nano /etc/mysql/conf.d/disable_strict_mode.cnf

Açılan dosyaya ekleyin ;

[mysqld]sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Mysql i aşağıdaki komut ile yeniden başlatın ;

sudo service mysql restart

  1. YÖNTEM ::::::::::

Aşağıdaki komut ssh üzerinden yürütün;

nano /etc/my.cnf

Açılan dosyaya ekleyin ;

[mysqld]sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,
NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Mysql i aşağıdaki komut ile yeniden başlatın ;

sudo service mysql restart

Yukarıdaki işlemlerden herhangi biri mutlaka bu modu kapatacaktır.