Linux Sunucu Yönetimi

SSH ile MYSQL Root Şifre Değişikliği

Mysql server kurulumlarında root şifresi ön tanımlı olarak boş gelmektedir, bu nedenle kurulumun hemen ardından, bir root şifresi tanımlamak gerekmektedir. Bu işlemi komut satırından yapabilmek için iki yol bulunuyor. Birincisi, mysql server ile birlikte gelen mysqladmin aracını kullanmak, ikincisi ise direk olarak mysql’e bağlanarak bir sql cümlesi ile root kullanıcısına bir password set etmektir.

Bu yazıda, her iki yöntem de kullanılarak, ilk kurulum sonrasında, root passwordunun nasıl tanımlanabileceği anlatılmaktadır.

Mysqladmin ile Root Password Tanımlaması

mysqladmin, mysql sunucusu için her türlü bahislion yönetim işinde kullanılabilen bir command line client’tır  Sunucunuz ile ilgili hemen her türlü yönetim işlemini yapabildiğiniz bu client ile root passwordu belirleyebilir, değiştirebilir ya da herhangi başka bir kullanıcı oluşturabilirsiniz.

Yeni kurulan bir mysql sunucusuna, bir root passwordu set etmek için komut şöyle:

# mysqladmin -u root password şifre

mysqladmin’i şifre değiştirmek içinse, şu şekilde kullanabilirsiniz.

# mysqladmin -u root -p'şifre' password yeni-şifre

Not: -p’den sonra boşluk olmadığına dikkat edin.

Sql Cümlesi İle Root Password Tanımlaması

Kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise, mysql’e bağlanıp, kısa bir mysql cümlesi ile password belirleme işlemidir.

Şöyle yapabilirsiniz:

# mysql -u root

Önce, mysql’e bağlanın. (Henüz root kullanıcısının bir şifresi olmadığı için bu şifresiz bağlanabiliyoruz.)

Bağlandıktan sonra, işlemi mysql database’inde yapacağımızı söylemek için “use mysql” komutunu veriyoruz.

mysql > use mysql;

Şimdi root şifresini tanımlayabiliriz:

mysql > SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('şifre');

En son olarak da izinleri yenileyip, çıkıyoruz.

mysql > flush privileges;
mysql> quit;

Hepsi bu kadar.

Yöntemlerden, keyfinize göre birini tercih edip, şifre tanımlama işlemlerini yapabilirsiniz.