Subnet Cheat Sheet

Merhaba Değerli Ziyaretçimiz

Gün içinde sürekli kullanmak durumunda kaldığım listeyi burada paylaşmak istedim.
Hosts Netmask Amount of a Class C/30 4 255.255.255.252 1/64/29 8 255.255.255.248 1/32/28 16 255.255.255.240 1/16/27 32 255.255.255.224 1/8/26 64 255.255.255.192 1/4/24 256 255.255.255.0 1/23 512 255.255.254.0 2/22 1024 255.255.252.0 4/21 2048 255.255.248.0 8/20 4096 255.255.240.0 16/19 8192 255.255.224.0 32/18 16384 255.255.192.0 64/17 32768 255.255.128.0 128/16 65536 255.255.0.0 256
Guide to sub-class C blocks/25 — 2 Subnets — 126 Hosts/SubnetNetwork # IP Range Broadcast.0 .1-.126 .127.128 .129-.254 .255 /30 — 64 Subnets — 2 Hosts/SubnetNetwork # IP Range Broadcast.0 .1-.2 .3.4 .5-.6 .7.8 .9-.10 .11.12 .13-.14 .15.16 .17-.18 .19.20 .21-.22 .23.24 .25-.26 .27.28 .29-.30 .31.32 .33-.34 .35.36 .37-.38 .39.40 .41-.42 .43.44 .45-.46 .47.48 .49-.50 .51.52 .53-.54 .55.56 .57-.58 .59.60 .61-.62 .63.64 .65-.66 .67.68 .69-.70 .71.72 .73-.74 .75.76 .77-.78 .79.80 .81-.82 .83.84 .85-.86 .87.88 .89-.90 .91.92 .93-.94 .95.96 .97-.98 .99.100 .101-.102 .103.104 .105-.106 .107.108 .109-.110 .111.112 .113-.114 .115.116 .117-.118 .119.120 .121-.122 .123.124 .125-.126 .127.128 .129-.130 .131.132 .133-.134 .135.136 .137-.138 .139.140 .141-.142 .143.144 .145-.146 .147.148 .149-.150 .151.152 .153-.154 .155.156 .157-.158 .159.160 .161-.162 .163.164 .165-.166 .167.168 .169-.170 .171.172 .173-.174 .175.176 .177-.178 .179.180 .181-.182 .183.184 .185-.186 .187.188 .189-.190 .191.192 .193-.194 .195.196 .197-.198 .199.200 .201-.202 .203.204 .205-.206 .207.208 .209-.210 .211.212 .213-.214 .215.216 .217-.218 .219.220 .221-.222 .223.224 .225-.226 .227.228 .229-.230 .231.232 .233-.234 .235.236 .237-.238 .239.240 .241-.242 .243.244 .245-.246 .247.248 .249-.250 .251.252 .253-.254 .255/26 — 4 Subnets — 62 Hosts/SubnetNetwork # IP Range Broadcast.0 .1-.62 .63.64 .65-.126 .127.128 .129-.190 .191.192 .193-.254 .255/27 — 8 Subnets — 30 Hosts/SubnetNetwork # IP Range Broadcast.0 .1-.30 .31.32 .33-.62 .63.64 .65-.94 .95.96 .97-.126 .127.128 .129-.158 .159.160 .161-.190 .191.192 .193-.222 .223.224 .225-.254 .255/28 — 16 Subnets — 14 Hosts/SubnetNetwork # IP Range Broadcast.0 .1-.14 .15.16 .17-.30 .31.32 .33-.46 .47.48 .49-.62 .63.64 .65-.78 .79.80 .81-.94 .95.96 .97-.110 .111.112 .113-.126 .127.128 .129-.142 .143.144 .145-.158 .159.160 .161-.174 .175.176 .177-.190 .191.192 .193-.206 .207.208 .209-.222 .223.224 .225-.238 .239.240 .241-.254 .255/29 — 32 Subnets — 6 Hosts/SubnetNetwork # IP Range Broadcast.0 .1-.6 .7.8 .9-.14 .15.16 .17-.22 .23.24 .25-.30 .31.32 .33-.38 .39.40 .41-.46 .47.48 .49-.54 .55.56 .57-.62 .63.64 .65-.70 .71.72 .73-.78 .79.80 .81-.86 .87.88 .89-.94 .95.96 .97-.102 .103.104 .105-.110 .111.112 .113-.118 .119.120 .121-.126 .127.128 .129-.134 .135.136 .137-.142 .143.144 .145-.150 .151.152 .153-.158 .159.160 .161-.166 .167.168 .169-.174 .175.176 .177-.182 .183.184 .185-.190 .191.192 .193-.198 .199.200 .201-.206 .207.208 .209-.214 .215.216 .217-.222 .223.224 .225-.230 .231.232 .233-.238 .239.240 .241-.246 .247.248 .249-.254 .255

 

Yardımcı olması dileğiyle…

tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Bir cevap yazın