CentOS HTOP Install yum install htop

Merhaba Değerli Ziyaretçimiz, 1. Yöntem : Öncelikle htopu yumdan kurmak için Centos repomuza dag girmemiz gerekiyor. En alta aşagıdaki dag ı giriyoruz. nano /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo [dag] name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag gpgcheck=1 enabled=1 daha sonra kaydedip editorumuzden çıkıyoruz. Dag ın paket keyi için ssh da ; rpm –import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt komutu uygulayabiliriz. yum -y install htop yazarak htopun kurulumunu tamamlarız daha sonra htop komutu ile serverimizi izlemeye başlayabiliriz. 2. Yöntem Rpm paketini kurarak bunun için wget ile ; http://dag.wieers.com/rpm/packages/htop/ adresinden linux surumunuze ait rpm paketini indirip rpm -i ile kurabilirsiniz. Centos kullandıgım için ; wget  http://dag.wieers.com/rpm/packages/htop/htop-0.4.1-1.0.rh8.dag.i386.rpm rpm -ivh 
Okumaya devam…

Yum RPMFORGE Deposunu Ekleme

Merhaba Değerli Ziyaretcimiz, CentOS, RHEL ya da Fedora kurulumlarında gelen yum depolarında oldukça kısıtlı sayıda paket bulunduğundan ötürü bu depolarda bulunmayan herhangi bir paket kurmanız icap ettiğinde, ilgili paketin RPM’ini bulmanız ve ayrıca o paketin kurulması için gerekli olan diğer paketlerin RPM’lerini bulmanız icap gerekiyor. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için Yum’a 3. parti alternatif depolar ekleyebiliyoruz. Böylece dependencies hell denilen bağımlılık cehenneminden kurtulabiliyor ve yum kullanılarak otomatik olarak kurulabilir paketlerin sayısını arttırabiliyoruz. İşte rpmforge da bu depoların en büyüğü… CentOS takımından Dag Wieers tarafından geliştirilen RPMForge repositoriy’sinde şu an toplam 95119 adet paket bulunuyor. Hal böyle olunca Red Hat,
Okumaya devam…