Veritabanı (Database) Nedir?Veritabanı Çeşitleri

Veritabanı veya başka bir ismi ile (database) içerisinde dijital verilerin kategorize edilerek depolandığı bir alandır.

Veritabanı Çeşitleri:

1) Access Database

Microsoft’un ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Microsoft Access Jet veri tabanı motorunu, grafiksel kullanıcı arayüzünü ve yazılım araçlarını aynı paketin içinde birleştirir.

2) IBM İnformix Database

IBM Informix, IBM’in Bilgi Yönetimi bölümündeki çeşitli ilişkisel veritabanı yönetim sistemi tekliflerine odaklanan bir ürün ailesidir. Informix ürünleri ilk olarak, Informix Yazılım’ın yan kuruluşu IBM tarafından 2001 yılında devralınan Informix Corporation tarafından geliştirilmiştir.

3) İnterbase Database

InterBase şu anda Embarcadero Technologies tarafından geliştirilen ve pazarlanan ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir. InterBase, az yer kaplayan, sıfır yönetim gereksinimi ve çok kuşak mimarisi ile diğer RDBMS’lerden ayırmaktadır.

4)MySQL Database

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı, çok kullanıcılı, hızlı ve sağlam bir veri tabanı yönetim sistemidir. Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur.

5)Oracle Database

Oracle ilişkisel veritabanı yönetim sistemi veya sadece Oracle olarak anılan gelişmis bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.

6) SQL Server
SQL Server Microsoft tarafından geliştirilmiş ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Versiyon 7.0’dan önce “kod tabanı” Sybase SQL Server tarafından Microsoft’a satıldı, ve bu Microsoft’un kurumsal seviyede veritabanı pazarına girişi oldu.

7)Sybase Database

Sybase ASE dünyanın ilk İlişkisel Veritabanı Sistemidir. Sybase Corporation tarafından geliştirilen ilişkisel bir model veritabanı sunucusudur.

( İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi bknz: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0li%C5%9Fkisel_veri_taban%C4%B1_y%C3%B6netim_sistemi )

Ekonomikhost bir HOSTGRUP markasıdır.

tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Bir cevap yazın