Ekonomikhost Bilgi Merkezi Vmware

VMWARE Photon OS Kurulumu

Kurulum sırasında otomatik ip yani DHCP ile tamamlıyoruz.
Hangi ip aldığını
İfconfig komutu ile bakabiliriz.
Ssh için vi /etc/ssh/sshd_config
A tuşuna bas
Bunun için, /etc/ssh/sshd_config dosyası içerisinde PermitRootLogin değerini yes yap ve
:w
:q
İle çık
Şimdi ssh erişimi açılacaktır.

Varsayılan olarak, sunucu DHCP’den IP alması üzerine tasarlanmıştır, olması gereken de bu şekildedir. Ancak biz bu ilk örneğimizde statik IP ile devam ediyoruz. Bunun için tanımlamaları yapacağımız ayrı bir .network dosyası yaratabileceğimiz gibi, varolan /etc/systemd/network/10-dhcp-en.network dosyası güncelleyerek de ilerleyebiliriz. Kolay olması açısından, dosyayı aşağıdaki şekilde güncelliyorum.

[Match] Name=eth0

[Network] Address=192.168.0.2/24
Gateway=192.168.0.1
DNS=192.168.0.10
NTP=192.168.0.10

Sonrasında systemctl restart systemd-networkd komutu ile bu tanımın aktif olmasını sağlamalıyız. Servis yeniden başladığında .network uzantılı dosyaları alfabetik olarak tarayacak ve dosyalar içerisinde yazılmış “match” kuralları doğrultusunda ilgili interface’in tanımlamalarını yapacaktır. Bu dosyalar içerisinde yapabileceğiniz çok detaylı tanımlamalar için buradan bilgi alabilirsiniz.

Örnek docker komutları:
• systemctl start docker: Docker servisini başlatır
• systemctl enable docker: Docker servisinin sunucu ile başlamasını sağlar
• docker images: Lokalde bulunan docker imajlarını listeler
• docker run -d -p 80:80 vmwarecna/nginx: Arka planda yeni bir docker container başlatır
• docker info: Container host sunucusunun bilgilerini listeler.
• docker ps: Docker proseslerini listeler
• docker stop : Docker prosesini durdurur

ENABLE REMOTE API ON PHOTONOS

Click Here for the original article. I will be walking through the steps involved

First stop docker – systemctl stop docker

Create the config file with following – vi /etc/default/docker

DOCKER_OPTS=”-H tcp://0.0.0.0:2375 -H unix:///var/run/docker.sock”

Allow port from firewall – iptables -A INPUT -p tcp –dport 2375 -j ACCEPT

Start docker – systemctl start docker

Check Status – systemctl status docker