indir Rest API Nedir, Nasıl Çalışır?

Rest API Nedir, Nasıl Çalışır?

109

Rest API (Representational State Transfer Application Programming Interface), bir yazılım uygulamasının veya hizmetinin, diğer yazılımların veya hizmetlerin onunla iletişim kurmasını sağlayan bir arayüzdür. REST, web tabanlı uygulamalar arasında veri iletişimi için popüler bir yöntemdir. REST mimarisi, öncelikle HTTP protokolü üzerine kurulmuştur, ancak diğer iletişim protokollerini de destekleyebilir.

REST API, kaynakları (resources) temsil eden URL’lerle tanımlanır. Bu kaynaklar genellikle bir web hizmetinin sunabileceği verileri veya işlemleri ifade eder. REST, HTTP metotları (GET, POST, PUT, DELETE vb.) kullanarak bu kaynaklar üzerinde işlemler yapmanıza olanak sağlar.

url nedir?

URL (Uniform Resource Locator), web üzerindeki kaynaklara (sayfalar, dosyalar, hizmetler vb.) erişmek için kullanılan bir adres sistemidir. Bir URL, kaynağın konumunu ve nasıl erişileceğini belirten bir karakter dizisidir. Genellikle web tarayıcılarında veya diğer internet tabanlı uygulamalarda kullanılır.

Apı nedir ?

API (Application Programming Interface), bir yazılım uygulamasının başka bir yazılım uygulamasıyla etkileşimde bulunmasını sağlayan bir arayüzdür. API, bir uygulamanın işlevlerini ve verilerini diğer uygulamaların kullanımına açar. API’lar, farklı yazılımların birbirleriyle iletişim kurmalarını, veri alışverişi yapmalarını ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar.

Soap nedir?

SOAP (Simple Object Access Protocol), ağ üzerinden yapılandırılmış veri alışverişi için kullanılan bir protokoldür. Başka bir deyişle, farklı sistemler veya platformlar arasında veri alışverişi yapmak için kullanılan bir iletişim protokolüdür. SOAP, XML tabanlı bir protokoldür ve özellikle dağıtık sistemler arasında iletişim kurmak için tasarlanmıştır.

Http nedir?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), web tarayıcıları ve web sunucuları arasında iletişim kurmak için kullanılan bir protokoldür. Web sayfalarının ve diğer web kaynaklarının tarayıcılar aracılığıyla istemcilere iletilmesini sağlar. HTTP, istemci-sunucu modeline dayanır ve istemci (genellikle web tarayıcı) isteklerini sunucuya ileterek yanıtlar alır.

Json Nedir?

Rest API Nedir, Nasıl Çalışır?

 1. Bilgi Bankası
 2. Domain
 3. Hosting
 4. Rest API Nedir, Nasıl Çalışır?

Rest ve Rest API Nedir?

Rest (Representational State Transfer), Server (Sunucu) ve Client (İstemci) arasında veri alışverişini sağlayan bir mimari modeldir. Rest API de Rest mimarisinin kullanımıyla web hizmetleri arasında veri alışverişini sağlayan uygulama ara birimidir.

Rest API metodunu ve içindeki bileşenlerini daha iyi açıklayabilmek için öncelikle bazı kavramların ne olduğunu ve ne işe yaradığını açıklamalıyız. Bu sebeple “Rest API Nedir ve Nasıl Çalışır?” konusuna girmeden önce bazı teknik terimlerin tanımlamasını yapalım isterseniz.

URL Nedir?

URL (Uniform Resource Locator) Tekdüzen Kaynak Bulucu aslında internet üzerinde yayınlanan verilerin kaynağının bulunduğu konumu tanımlamaya yarayan adreslerdir. URL adreslerini bir internet sitesinde bulunan içerik, veri, dosya gibi bileşenlere ulaşılmasını sağlayan dosya yolu olarak da tanımlayabiliriz. İnternet sayfaları ve internet üzerindeki bilgilere URL adresleri ile ulaşabiliyoruz. Örnek normal bir URL yapısına aşağıdaki örnek verilebilir.

HTTP Nedir?

HTTP (HyperText Transfer Protocol), Sunucu (Server) ve İstemci (Client) arasında internet adresi üzerinden bağlantı oluşturmak ve verilerin aktarılması için kullanılan ve internet sitelerinin bağlantıları için uzun zamandır kullanılan bir TCP/IP protokolüdür.

HTTP İstekleri (Request) bu veri alışverişin nasıl olacağına dair tanımlamalar yaparak işlemin gerçekleşmesini sağlarlar. GET, POST, DELETE, PUT gibi komutlar İstemci ve Sunucu arasındaki işlemler için kullanılırlar. HTTP istekleri sırasında istemci ve sunucu arasındaki Requestlere belli anlamları olan durum kodlarıyla yanıt verilir. Bu yanıtları kullanıcılar görmez bu iletişim İstemci ve Sunucu arasında gerçekleşir. 

API Nedir? Ne İşe Yarar?

API (Application Programming Interface) yani Uygulama Programlama Arayüzü şeklinde Türkçeye çevrilebilen bir modüldür. API sayesinde programlar, kendilerinde olmayan ve farklı programlarda mevcut olan bazı işlev ve kabiliyetleri çekerek kendi bünyesinde çalıştırabiliyor.

Özetle bir programın işlevini, başka bir program üzerinde çalıştırabilmek için API denen servisleri kullanırız. Genelde web tabanlı uygulamalarda sık kullanılan bir araç olan API’ler sayesinde internet uygulamaları çok daha kullanışlı bir yapıya kavuşabiliyor.

SOAP Nedir?

SOAP (Simple Object Access Protocol) yani Basit Nesne Erişim Protokolü, dağıtık yapıda bulunan web servislerinin iletişimi gerçekleştirmek üzere kullanılan Sunucu – İstemci mantığında çalışan bir protokoldür. RPC (Remote Procedure Call) modelini kullanan SOAP, keskin kurallar kullanarak iletişim gerçekleştirir.

Veri iletimlerinde ise XML formatı kullanılır. SOAP’ın ilk kurgusu Rest API’ye göre daha zordur ancak bir defa yapılandırdıktan sonra sorunsuz bir şekilde çalışır. Çoğu yazılımcı hafif kolay yapılandırılan servisleri kullanmayı tercih eder ancak, bazen kolay yapılandırılan servisler kullanım esnasında daha farklı sıkıntılara neden olabilirler.

JSON Nedir?

JSON (JavaScript Object Notation), tüm sunucular arasında iletişim kurmak ve verileri taşımak için kullanılan bir format ve protokoldür. Verilerin XML’e göre daha az karmaşık, daha küçük boyutlu ve taşınması daha kolay olmasını sağlar. JSON, hafif bir yapısı nedeniyle XML yerine daha sık tercih edilir. SOAP veri iletimi için XML kullanırken, Rest API, verilerin iletimi için JSON formatını kullanır.

REST API çalışma prensibi ?

Rest, HTTP protokolünü kullanarak, URL adresleri üzerinden veri ve dosya alışverişi sağlayan bir yapıdır. Rest API ise Rest işlemini yapabilmek için kurgulanmış modüle verilen isimdir. Bu API (Modül) yardımıyla Rest işlemleri ve veri alışverişi yapılıyor.

SOAP yerine neden Rest tercih ediliyor derseniz;

 • Rest ile veri akışları SOAP’taki XML yerine daha hafif bir yapıdaki JSON formatı yardımıyla gerçekleşir.
 • SOAP’taki RPC gibi karmaşık bağlantı yapıları yerine HTTP protokolü kullanılır.
 • SOAP gibi sert standartlara göre daha esnek yapısı vardır.
 • SOAP gibi Proxy kullanımına zorlanmazsınız.
 • Kolay entegre edilebilen bir yapıdadır.

Rest ile oluşturulan Server – Client bağlantısı sonucunda veri alışverişi belirli istekler sayesinde gerçekleşir. Rest sırasında kullanılan HTTP istekleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir;

 • GET, veri listelemek ve görüntülemek için kullanılır.
 • POST, veri eklemek için kullanılan bir istektir.
 • DELETE, veri silmek için kullanılır.
 • PATCH, verinin bir kısmının güncellenmesi için kullanılan bir istektir.
Api kulanim alanlari 2 Rest API Nedir, Nasıl Çalışır?

Bir Rest API örneklemi;

http://api.example.com/device-management/managed-devices/{id}/scripts/{id}

Rest API’de dönen HTTP Durum Kodları

HTTP 200 (OK)

Veri listeleme sonuçları 200 durum koduyla yanıtlanır.

HTTP 201 (Creates)

Veri eklendiği zaman 201 ile yanıt verilir.

HTTP 204 (No Content)

Veri silindiği zaman verilen yanıt 204’tür.

HTTP 400 (Bad Request)

Kayıt ekleme ve güncelleme talebinde gönderilen veri doğrulamadan geçemezse ve sorun yaşanırsa 400 yanıtı gönderilir.

HTTP 401 (Unauthorized)

API yardımıyla yapılan Client – Server bağlantısı için bir login işlemi yapılması gerekirken login yapılmadıysa 401 yanıtı verilir. 

HTTP 403 (Forbidden)

401 deki gibi Authorization işlemi gereken yerde yetkisiz giriş yapılmaya çalışılırsa 403 yanıtı verilir.

HTTP 404 (Not Found)

Verinin talep edildiği URL adresi yok veya bahsedilen URL adresindeki veri geçersiz bir veri ise 404 yanıtı verilir.

HTTP 429 (Too Many Request)

Sunucunun belirli sayıda yapılacak istek sayısı kısıtlıdır ve bu kapasiteni üstünde bir istek geldiği zaman 429 yanıtı verilerek reddedilir.


Article Tags: · ·

Leave a Comment

Paylaş