bilgi Linux Web Hosting Windows

Windows Hosting ve Linux Hosting Arasında ki Farklar Nedir ?

Windows Hosting

Hosting’inizi windows i?letim sistemi kurulu olarak seçerseniz ;

 • ASP Classic
 • ASP.NET
 • MSSQL
 • MYSQL ve PHP
 • Visual Basic Development
 • C#
 • Remote Desktop ( Dedicated Sunucular için gerekli )

yaz?l?m ve uygulamalar?n? Windows sunucunuz içinde çal??t?rabilirsiniz. Fakat Windows hostingler’de PHP yaz?l?mlar? kullanmak yerine ASP yaz?l?mlar? kullan?lmal?d?r.

Linux Hosting

Hosting’inizi linux i?letim sistemi kurulu olarak seçerseniz ;

 • SSH
 • PHP
 • MySQL
 • Phyton
 • Perl
 • HTTP
 • E-Mail Server

yaz?l?m ve uygulamalar?n? Linux sunucunuz içinde çal??t?rabilirsiniz. Linux hostingler PHP tabanl? yaz?l?mlar için ideal ortama sahiptir.

Windows ve Linux Hosting’in Ortak Özellikleri

 • Her iki sunucu üzerinde de HTML ve FLASH rahatl?kla çal???r.
 • Her iki sunucu üzerinde de PHP Çal???r. Ancak yukar?da da de?indi?imiz gibi php için en ideal ortam Linux’tür.
 • Her iki sunucu üzerinde de MYSQL bulunur.
 • E-mail al?p göndermek için Linux ve Windows hosting türleri aras?nda seçim yapman?za gerek yoktur. Çünkü her iki hosting’te de rahatl?kla e-mail özelli?ini kullanabilirsiniz.